Black Friday 2023

PRAVILA NAGRADNE IGRE

pod nazivom „Black Friday“

Članak 1.

PRIREĐIVAČ

Priređivač nagradne igre „Black Friday“ (u daljnjem tekstu: Nagradna igra) je Polleo Adria d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 134, OIB: 12791380945, MB:02751968, (u daljnjem tekstu: Priređivač).

Članak 2.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra počinje 13. 11. 2023. godine u 10:00 sati (po hrvatskom vremenu) i traje do 30.11.2023. godine u 23:59:59 sati (po hrvatskom vremenu), a odvija se na promo stranici: https://black-friday.hr/

Članak 3.

SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE

Svrha nagradne igre je promocija Priređivača.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih izdaju suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena na www.polleoport.hr.

Članak 4.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOJ IGRI

Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri:

 • Pravo sudjelovanja imaju sve punoljetne fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, koji u razdoblju od 13. 11. 2023. u 10:00 sati (po hrvatskom vremenu) do 30.11.2023. godine u 23:59:59 sati (po hrvatskom vremenu), ispune tražene podatke na promo stranici i prijave se u LeoClub (loyalty program Polleo Sporta) ili se u bilo kojoj Polleo Sport poslovnici na Loyalty terminalu učlane u LeoClub.
 • U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati radnici društva Priređivača, povezanih društava i svih trgovačkih društava koja su surađivala u pripremi ove nagradne igre kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca). Članovi Povjerenstva za izvlačenje dobitnika ne smiju sudjelovati u nagradnoj igri. U slučaju da se bilo koja od navedenih osoba bude izvučena, izvlačenje se smatra nevažećim.

Članak 5.

POSTUPAK PRIJAVE

Da bi se prijavila za sudjelovanje u nagradnoj igri, osoba treba na loyalty terminalu u Polleo Sport poslovnicama ili na promo stranici https://black-friday.hr/ upisati svoje osobne podatke i to:

 1. Ime i prezime
 2. Spol
 3. Datum rođenja
 4. Adresu stanovanja uz naznaku poštanskog broja i mjesta/grada
 5. Važeći kontakt broj telefona ili mobitela
 6. e-mail adresa

Označavanjem polja „Prihvaćam pravila i obradu osobnih podataka za provedbu nagradne igre i promotivne svrhe“ osoba daje privolu da se njegovi osobni podaci koriste u svrhu realizacije nagradne igre od strane Priređivača.

Samo prijave koje su u razdoblju trajanja nagradne igre ispunjene na promo stranici i na kojima je dana privola za obradu osobnih podataka u svrhu nagradne igre smatraju se valjanima.

Svaki sudionik nagradne igre može sudjelovati u nagradnoj igri samo jednom i to vlastitom e-mail adresom.

 1. izvlačenju nagrade sudjeluju sve osobe koje se u razdoblju trajanja nagradne igre učlane u LeoClub (na promo stranici ili u bilo kojoj Polleo Sport poslovnici) i unesu tražene podatke.

Članak 6.

NAGRADNI FOND

Nagradna igra ima 1 kolo, a nagradni fond sastoji se od sljedeće nagrade:

Gymstick Treadmill RUN 3.0. (pojedinačne vrijednosti 1.049,00 €)

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 1.049,00 €,  PDV uključen.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Dobitnici nagrada nemaju pravo zahtijevati slanje nagrada izvan teritorija Republike Hrvatske.

Priređivač nije odgovoran ako dobitnik ne primi nagradu iz razloga što je na prijavi naveo netočne osobne podatke ili iz razloga što nije preuzeo nagradu u sukladno dogovoru sa Priređivačem.

Sudionici u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili druge usluge. Nagrada nije prenosiva.

U nagradu je uključen PDV kojeg plaća Priređivač. Fotografije nagrade na svim promotivnim materijalima Priređivača su informativne naravi.

Članak 7.

IZVLAČENJE DOBITNIKA

Izvlačenje dobitnika provodi se 04.12.2023. godine.

Nagradno izvlačenje obavit će se u prisustvu tročlane komisije (predstavnika Priređivača) koji će nadgledati ispravnost izvlačenja i o istom voditi zapisnik.

Dobitnici će biti izvučeni metodom slučajnog, nasumičnog odabira. Rezultati izvlačenja su konačni te žalba na rezultate izvlačenja nije moguća. Imena dobitnika svih nagrada biti će objavljena na promo stranici  https://black-friday.hr/ i Facebook Stranici Polleo Sporta u roku od (8) osam dana od dana izvlačenja.

Svi sudionici nagradne igre sudjelovanjem u nagradnoj igri izričito i neopozivo pristaju da se njihovo ime i prezime mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade na promo stranici Priređivača i Facebook stranici Priređivača i kao i u drugom tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu Priređivača u promidžbene svrhe nagradne igre.

Prilikom izvlačenja obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovog Pravilnika. Izvučeni dobitnici koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 4. ovog Pravilnika, neće se javno objavljivati kao dobitnici, njihovi podaci će biti posebno pohranjeni i zapisnički utvrđeni te će se izvlačenje dobitnika nastaviti, odnosno ponovno održati kako bi se izvukla osoba koja ispunjava sve uvjete navedene u članku 4. ovog Pravilnika.

Članak 8.

PROGLAŠENJE DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADA

Proglašenje dobitnika nagradne igre održat će se u prostorijama sjedišta Priređivača dana 04.12.2023. godine do 17:00 sati.

Ime dobitnika bit će objavljen na web stranici https://black-friday.hr i Facebook Stranici Polleo Sporta u roku od (8) osam dana od dana izvlačenja.

Priređivač će u roku od 1 (jedan) dan nakon izvlačenja dobitnika, obavijestiti dobitnika o dobivenoj nagradi i načinu preuzimanja putem emaila koji je naveden na prijavi.

Nagrade se mogu preuzeti u dogovoru s Priređivačem, a najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade, uz obavezno predočenje osobne iskaznice.

Ako dobitnik ne podigne nagradu u gore navedenom roku, Priređivač će ga dodatno pisanim putem na jedan od kontakata navedenih na kuponu obavijestiti o dobitku u roku od 8 (osam) dana od isteka navedenog roka i ostaviti mu naknadni rok za realiziranje nagrade koji ne smije biti kraći od 8 (osam) niti duži od 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti.

Kao dokaz preuzimanja nagrade Priređivač će koristiti potvrdu o preuzimanju nagrade koju su dobitnici dužni potpisati prilikom preuzimanja nagrade.

Priređivač će s dobitnikom glavne nagrade dogovoriti osobno preuzimanje nagrade.

Nagrada se ne dodjeljuje:

 • ako dobitnik ne preuzme nagradu u gore naznačenim rokovima;
 • ako dobitnik ne zadovoljava uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri;
 • ako dobitnik obavijesti Priređivača da ne želi preuzeti nagradu;
 • ako dobitnikova prijava nije ispunjena u skladu s Pravilima nagradne igre
 • ako dobitnik dostavi Priređivaču lažne/netočne osobne podatke
 • ako je dobitnik u proteklih 12 mjeseci osvojio nagrade u sličnim nagradnim igrama i natječajima organiziranim od istog Priređivača na svim platformama;
 • u drugim slučajevima kada dodjela nagrade ne bi bila moguća ili zakonita.

Priređivač nije odgovoran ako Dobitnik ne može preuzeti ili koristiti nagrade zbog okolnosti koje ne ovise o Priređivaču. Preuzimanjem nagrade ili istekom rokova za preuzimanje nagrada iz stavka 3. ovog članka ovih Pravila prestaju sve daljnje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitnicima.

Članak 9.

NAČIN IZVLAČENJA AKO SE PRIJAVI MANJE SUDIONIKA OD BROJA NAGRADA

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

Nepodijeljene ili nepreuzete nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom će biti uplaćena u korist Državnog proračuna, osim ako je nagrada zbog isteka roka izgubila tržišnu vrijednosti.

Članak 10.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice: https://black-friday.hr te se smatra da su upoznati s prekidom trenutkom objave.

Članak 11.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Prijavom na nagradnu igru sudionici pristaju da Priređivač koristi njihove osobne podatke za potrebe nagradne igre, a u skladu sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka Uredba EU (2016/679). Osobni podaci sudionika mogu se obrađivati tijekom trajanja nagradne igre i nakon, ali samo u svrhu realizacije nagradne igre, odnosno predaje nagrade. Dobitniku i ispunjavanja zakonskih obveza Priređivača. Davanje osobnih podataka je dobrovoljno no ako sudionik odbije dati neki osobni podatak koji je definiran kao obvezni za provedbu ove nagradne igre, neće moći sudjelovati u nagradnoj igri.

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno ispunjavanjem prijave, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj i izvršitelj obrade osobnih podataka je Polleo Adria d.o.o., Samoborska cesta 134, Zagreb, OIB 12791380945.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrade.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12.

ODGOVORNOST ZA MOGUĆE ŠTETE

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati iz ove nagradne igre i/ili preuzimanjem i/ili iskorištavanjem nagrade, sa čime su sudionici suglasni. Priređivač neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi eventualno mogla proizaći iz smetnji u elektroničkoj komunikaciji, elektronskoj pošti ili radu aplikacija.

Članak 13.

SPOROVI I ŽALBE

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

NE PROPUSTI AKCIJU

Prijavi se na naš Newsletter i budi u toku sa najnovijim akcijama i novostima!

Besplatan povrat za LEOCLUB LOYALTY članove Besplatan povrat*
*Do 100 dana besplatnog povrata za LeoClub članove.
Klikni i saznaj više.

Leo Club - Loyalty kartica

Sva prava pridržana © Polleo Sport 2008 - 2024
Polleo adria d.o.o. | Samoborska cesta 134, 10000 Zagreb, Hrvatska | OIB: 12791380945 | MBS: 08760884 | Trgovački sud u Zagrebu