Pravila programa

1. Uvodne odredbe

1.1. Mi smo društvo Polleo Adria d.o.o., OIB: 12791380945, Zagreb, Samoborska cesta 134 „Polleo Adria“, a za potrebe Pravila programa nagrađivanja LeoClub „Pravila“ smatramo se voditeljem Programa nagrađivanja LeoClub. U ovim Pravilima Polleo Adria se još naziva i „Polleo“, a LeoClub loyalty program „ Program“.

1.2. Ova Pravila uređuju odnos između članova Programa i Pollea kao voditelja Programa.

1.3. Svrha Programa jest omogućiti njegovim članovima korištenje pogodnosti. Svaki član Programa vjernosti svojim pristupom Programu izjavljuje da je pročitao i da razumije odredbe ovih Pravila te da ih prihvaća u potpunosti.

1.4. Pristupanjem Programu i prilikom svake upotrebe plastificirane ili elektroničke LeoClub kartice član potvrđuje da prihvaća Pravila važeća u trenutku korištenja karticom, kao i ostale dokumente na koje se ova Pravila odnose.

1.5. Članovi će o svakoj izmjeni Pravila Programa biti obaviješteni na stranici leoclub.polleosport.hr

1.6. Ova verzija Pravila primjenjuje se od 5. lipnja 2019. godine.

2. O programu

2.1. Cilj Programa je:

2.2. U Programu mogu sudjelovati osobe minimalne starosti 16 godina koje ispune sve uvjete sukladno ovim Pravilima, daju sve potrebne pristanke, kao i tražene osobne podatke. U slučaju promjene osobnih podataka, ili opoziva potrebnih pristanaka, Članovi će obavijestiti Polleo na primjeren način i/ili na adresu e-pošte leoclub@polleosport.hr

2.3. Pogodnosti i Pravila biti će u svakom trenutku javno dostupni putem web stranice leoclub.polleosport.hr/pravila-nagradivanja te će uređivati pravila nagrađivanja i načine skupljana i obračuna nagradnih bodova, kao i druge informacije vezane uz nagrađivanje i pogodnosti Programa. Pravila nagrađivanja mogu se u svakom trenutku promijeniti te njihova izmjena ne predstavlja promjenu ovih Pravila .

3. Učlanjenje u program

3.1. Kako bi postala Član, osoba minimalne starosti 16 godina će prilikom popunjavanja pristupnice za učlanjenje u Program popuniti sva obvezna polja na pristupnici: ime, prezime, spol, datum rođenja, poštansku adresu, broj mobitela i adresu e-pošte.

3.2. Član pristupnicu može ispuniti putem digitalnih terminala u Polleo prodajnim mjestima, putem web stranice Pollea, ili putem LeoClub mobilne aplikacije.

3.3. Popunjavanjem pristupnice osoba daje zahtjev za članstvo u Programu te bezuvjetno prihvaća ova Pravila kao i druge dokumente na koje se Pravila pozivaju.

3.4. Izdavanjem plastificirane ili elektroničke kartice na digitalnom kiosku, mobilnoj aplikaciji, ili web shopu, Polleo prihvaća pristup Člana u Program. LeoClub kartica nije prenosiva i njome se može koristiti isključivo Član na kojeg ona glasi.

3.5. Kartica je označena brojem te se broj sa svake kartice povezuje s podacima iz pristupnice.

3.6. Član se može koristiti svojom LeoClub karticom isključivo za potrebe Programa te sukladno ovdje navedenim Pravilima.

3.7. LeoClub kartica vrijedi isključivo na području Republike Hrvatske u odabranim poslovnicama Polleo Sporta i na web shopu www.polleosport.hr

4. Članovi programa

4.1. Članovi Programa mogu biti fizičke osobe minimalne starosti 16 godina s prebivalištem na području Europske Unije koji su prethodno ispunili pristupnicu.

4.2. Pogodnosti u Programu članovi mogu koristiti isključivo za osobne potrebe, uz predočenje vlastite LeoClub kartice.

4.3. Nakon pristupanja Programu Član će, uz LeoClub karticu, dobiti svoj LeoClub račun na kojem će biti evidentirane transakcije i pogodnosti koje je ostvario u Polleo prodajnim mjestima ili na web shopu. Član ima pravo na samo jedan LeoClub račun. Više o uvjetima korištenja Polleo web shopa pogledajte na https://polleosport.hr/uvjeti-koristenja

4.4. Unosom osobnih podataka u pristupnicu Član će izričito i nedvojbeno biti upozoren da istim daje suglasnost na slanje informacija o Programu, te na slanje ponude i pogodnosti putem mobitela, LeoClub računa i putem e-pošte .

4.5. Za sve radnje učinjene putem njegove LeoClub kartice ili LeoClub računa, Polleo neće biti odgovoran. U slučaju gubitka ili krađe LeoClub kartice, Član će obavijestiti Polleo putem adrese e-pošte leoclub@polleosport.hr

5. Osobni podaci i privatnost

5.1. Polleo obrađuje osobne podatke Članova Programa i to isključivo za potrebe Programa i u svrhu vođenja Programa. Polleo obrađuje one osobne podatke koje je prikupio od Članova Programa prilikom učlanjenja (u pristupnici, telefonskim putem, putem mobilne aplikacije ili web shopa) te one podatke koje je prikupio o članovima tijekom njihova korištenja Programa kao voditelj Programa. Više o obradi i korištenju osobnih podataka na web shopu Pollea pogledajte na https://polleosport.hr/politika-privatnost-i-kolacici

5.2. Pravila privatnosti Programa dostupna su putem web stranice leoclub.polleosport.com/pravila_privatnosti i sadržavaju više detaljnih informacija o tome kako se obrađuju osobni podaci Članova, o zaštiti njihovih osobnih podataka, o pravima Članova u vezi s njihovim osobnim podacima, o razdoblju čuvanja osobnih podataka i ostale povezane informacije, kao i informacije o uskrati svih danih privola.

6. Prestanak članstva

6.1. Polleo ima pravo u bilo kojem trenutku ukinuti elemente Programa ili cijeli Program, bez prethodne najave. Sve izmjene i dopune Pravila Programa Polleo će objaviti na web stranicama leoclub.polleosport.com. Izmjene stupaju na snagu protekom roka od 14 dana od dana objave o čemu će Članovi biti pravovremeno obaviješteni. U slučaju da izmjene ili dopune Pravila Programa utječu na stanje ili mogućnost raspolaganja s bodovima ili pogodnostima pojedinog Člana, isti će biti upozoren na nužnost korištenja bodova ili pogodnosti, u roku od 14 dana, odnosno do dana stupanja na snagu izmjene ili dopune Pravila, nakon čega bodove ili pogodnosti neće biti moguće iskoristiti.

6.2. Članstvo u Programu prestaje:

6.3. Član ima pravo u svakom trenutku istupiti iz Programa na način da uredno popuni Zahtjev za istupanje iz Programa, koji može poslati na adresu e-pošte leoclub@polleosport.hr. Istupanje iz Programa će nastupiti u roku od 30 dana nakon primitka navedenog Zahtjeva od strane Pollea.

6.4. Polleo može bez posebnog ili prethodnog upozorenja isključiti Člana iz Programa u slučaju kršenja Pravila, odnosno ako je to potrebno kako bi Polleo udovoljio ugovornoj ili zakonskoj obvezi.

6.5. S danom ukidanja Programa, danom istupanja ili danom isključenja, Član trajno gubi sva svoja članska prava, uključujući i pravo na sve dotad stečene bodove ili pogodnosti.

6.6. Polleo ne preuzima odgovornost za materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu prilikom propusta zbog kojeg Član nije bio obaviješten o bodovima ili pogodnostima, ili je Član izgubio pravo na iste odnosno nije ih mogao ostvariti, osim u slučaju namjere ili krajnje nepažnje od strane Pollea.

6.7. Polleo ne preuzima odgovornost za točnost podataka navedenih u pristupnici te moguću materijalnu ili nematerijalnu štetu koja može nastati po toj osnovi.

7. Mjerodavno pravo

7.1. U slučaju spora u vezi s Programom mjerodavno je pravo Republike Hrvatske i utvrđuje se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu

­